Robert Bednarz

Drodzy Uczniowie!

Przedstawiam Wam, jako przyszłym absolwentom szkół podstawowych, elektroniczną wersję informatora dotyczącą szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Niżański. Zawiera ona ofertę interesujących kierunków kształcenia oraz przyjaznych warunków nauki.

Przed Wami kolejny etap kształcenia. Stoicie przed niezwykle trudną decyzją związaną z wyborem przyszłej szkoły. Taka decyzja powinna być dobrze przemyślana, uwzględniać Wasze zainteresowania, zdolności oraz możliwości, dlatego warto dokładnie przyjrzeć się wszystkim propozycjom pojawiającym się na lokalnym rynku oświatowym.

Przedstawiam szeroką ofertę kształcenia w liceach ogólnokształcących, które przygotują Was do dalszej edukacji na uczelniach wyższych oraz zdobycia tytułów naukowych, a także bardzo atrakcyjną propozycję kierunków kształcenia zawodowego w technikach zawodowych i szkołach branżowych.

Nauka w naszych szkołach daje gwarancję profesjonalnej kadry nauczycielskiej, o czym świadczy wysoka zdawalność na prestiżowe i wymarzone uczelnie oraz sukcesy uczniów w różnych zawodach, konkursach i olimpiadach. Ważnym walorem są odpowiednio i nowocześnie wyposażone pracownie.

Wart podkreślenia jest również fakt, iż uczniowie niżańskich szkół ponadpodstawowych otrzymują Stypendia Starosty, które od wielu lat skutecznie motywują młodzież do osiągania wysokich wyników.

Mam nadzieję, że opracowany w wersji elektronicznej informator o szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Niżańskiego, pomoże Wam dokonać świadomego i w pełni przemyślanego wyboru, ułatwiającego zdobycie wykształcenia.

Zachęcam Was do skorzystania z naszej oferty.

Życzę Wam trafnych wyborów

 

Starosta Niżański   

Robert Bednarz  

 

 

Zapraszamy do szkół Powiatu Niżańskiego

Starostwo Powiatowe w Nisku opublikowało na swojej stronie internetowej zestawienie ofert edukacyjnych szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Niżańskiego.

Uczniów szkół podstawowych, którzy w tym roku kończą edukację, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański. Oferta znajduje się na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego w zakładce „Rekrutacja do szkół”: www.powiatnizanski.pl/rekrutacja.

Elektroniczna wersja informatora dotyczącą szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat, zawiera szeroką ofertę kształcenia w liceach ogólnokształcących, a także bardzo atrakcyjną propozycję kierunków kształcenia zawodowego w technikach zawodowych i szkołach branżowych.

- Niebawem rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Powiat Niżański zarządza czterema takimi placówkami, a każda z nich jest bardzo dobrze przygotowana na przyjęcie pierwszoklasistów. Nasze szkoły proponują przede wszystkim dużą różnorodność profili oraz kierunków w różnych typach szkół – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Chcąc ułatwić przyszłym pierwszoklasistom wybór dotyczący dalszej edukacji, poniżej przedstawiamy dodatkowe atuty poszczególnych placówek oświatowych:

  • Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, serdecznie zaprasza ośmioklasistów do dołączenia do swojej społeczności. Szkoła dba o wysoki poziom nauczania, co przekłada się na wysokie wyniki z egzaminu maturalnego. Dzięki temu jej absolwenci dostają się na wymarzone studia. Proponowane profile klas odpowiadają potrzebom kandydatów i są dobierane pod kątem zapotrzebowania na rynku pracy. Dba o zróżnicowaną ofertę edukacyjną, zapewnia młodzieży możliwość uczestniczenia w różnych wydarzeniach edukacyjnych, zachęca do realizowania projektów naukowych i społecznych oraz wspiera w rozwijaniu indywidualnych pasji. Dokłada wszelkich starań, aby uczniowie czuli się bezpiecznie i komfortowo. Dobrą atmosferę uzyskuje dzięki udanej współpracy nauczycieli i wychowanków. To jeden z wielu atutów Niżańskiego Liceum.
  • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, którego hasło przewodnie brzmi: „Mierzymy wysoko pełni werwy i nowych pomysłów” to szkoła, która stawia na innowacyjność i nowoczesność. Pełna zapału przygotowuje się na przyjęcie kolejnego rocznika absolwentów szkół podstawowych. Nowoczesność to w tym przypadku świetna baza, której niewątpliwym atutem są doskonale wyposażone pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, znakomicie wyposażona i dostosowana do wymogów współczesnej dydaktyki pracownia językowa, pracownia fizyczna i sale informatyczne. Dla tych, którzy zgodnie z duchem czasu, chcą rozwijać tężyznę fizyczną, szkoła oferuje halę sportową, salę gimnastyczną, trzy siłownie, saunę oraz zewnętrzne obiekty sportowe w postaci boisk i bieżni lekkoatletycznej. Dyrekcja szkoły doskonale zdaje sobie sprawę, że nawet najlepiej wyposażone obiekty nie wystarczą, by wykształcić absolwenta na miarę przyszłości, dlatego zatrudnia wysoce wykwalifikowanąkadrę pedagogiczną. Nauczyciele RCEZ w Nisku nie ustają w ciągłym doskonaleniu się, dzięki czemu szkoła jest w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości, zachować konkurencyjność na rynku edukacyjnym i wykształcić absolwenta, który bez problemu znajdzie zatrudnienie na rynku pracy. Gwarantuje wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego, opiekę naukową przy realizacji projektów edukacyjnych, możliwość rozwoju zainteresowań i talentów, praktyki zawodowe w środowisku międzynarodowym w ramach programu Erasmus Plus.
  • Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem to ponad 110-letnia tradycja kształcenia ogólnego i zawodowego. Dyrekcja zaprasza absolwentów szkół podstawowych do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum kształcącego w atrakcyjnych zawodach, poszukiwanych na rynku pracy. Wszystkie zajęcia praktyczne uczniowie odbywają podczas warsztatów szkolnych. Organizowane są również praktyki zawodowe. ZS w Rudniku nad Sanem wyróżniają przede wszystkim własne Warsztaty Szkolne oraz bezpieczne i nowoczesne warunki kształcenia. Ogromnym powodzeniem cieszą się zajęcia dodatkowe z promocji zdrowia i treningu personalnego oraz sportowo-obronne. Niewątpliwym atutem są przyjaźni nauczyciele, doskonała atmosfera nauki i pracy, bardzo dobre wyposażenie w pomoce naukowe, liczne konkursy, olimpiady, zawody, wycieczki czy ogniska. Każdy uczeń na terenie szkoły ma dostęp do darmowego wi-fi oraz może wypożyczyć podręczniki do nauki zawodu. Szkoła organizuje dojazdy uczniów z gmin: Krzeszów, Harasiuki i Ulanów własnym busem szkolnym. Dla dorosłych organizuje także kwalifikacyjne kursy zawodowe, a największym powodzeniem cieszy się bezpłatny kurs z użytkowania obrabiarek skrawających.
  • Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica to miejsce życzliwe i przyjazne, które każdemu daje możliwość spełniania zadań na miarę możliwości, chęci i potrzeb. Szkoła jest niczym prawdziwy dom - zbliża i jednoczy wszystkich, każdemu dając ciepło i możliwość spełniania zadań. Szczególną troską, opieką wychowawczą i dydaktyczną, objęci zostaną uczniowie słabsi, którzy w tej szkole będą mogli nadrobić wszelkie zaległości czy uzupełnić braki. W ZS w Jeżowem panuje dobra atmosfera oparta na życzliwych relacjach, które tworzone są poprzez wzajemny szacunek, zrozumienie oraz odpowiadanie na oczekiwania i potrzeby uczniów, a także ich rodziców. Dobre relacje panujące w szkole, budowane są również poprzez uroczystości szkolne, wspólne wyjazdy, spotkania integracyjne oraz stwarzanie okazji do rozmów i traktowanie na zasadzie partnerstwa wszystkich osób związanych z placówką oświatową.

     

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEŻOWEM IM. KS. STANISŁAWA STASZICA

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W RUDNIKU NAD SANEM

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W NISKU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W NISKU