zdjęcie

Od dnia 14 sierpnia do 20 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem realizowało projekt pn. „Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego”.

Projekt był realizowany w ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Opieką objęto 20 osób, tj. dzieci, młodzież i dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów.

Zadanie było realizowane w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie lub w domu rodzinnym podopiecznych. Na każdego podopiecznego przypadało średnio po 50 lub 100 godzin opieki indywidualnej. Projekt, którego wartość wyniosła 88.500 zł zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 70.800 zł oraz Gminy i Miasta Ulanów, która współfinansowała 20% kosztów projektu, tj. 17.700 zł.

- Cieszy nas fakt, że nie tylko Powiat Niżański, ale także Gmina i Miasto Ulanów wspiera rodziców oraz opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dziękuję Panu Burmistrzowi Stanisławowi Garbaczowi i Pani Sekretarz Magdalenie Hasiak za pomoc i zaangażowanie w realizację projektu.  W ramach opieki wytchnieniowej Gmina oferuje swoim mieszkańcom pobyt dzienny dla dzieci i osób niepełnosprawnych, z kolei Powiat Niżański specjalistyczne poradnictwo dla rodziców i opiekunów. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy w dużej mierze na barkach rodziców spoczywa obowiązek współrealizacji zajęć edukacyjnych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.        

Zdjęcia: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”