grafika

W dniach od 11 do 15 stycznia 2021 r. odbędzie się dobrowolne i bezpłatne testowanie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych na obecność SARS-CoV-2. Informacje dotyczące zapotrzebowania na testy dla nauczycieli zebrało Ministerstwo Zdrowia za pomocą kuratoriów i Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Ze zgromadzonych danych wynika, że w całym kraju chętnych na przeprowadzenie testu będzie ok. 168 tys. osób. Z kolei na terenie Województwa Podkarpackiego chęć udziału w badaniach potwierdziło  ponad 7000 nauczycieli oraz pracowników administracyjnych ze szkół.

Testy będą wykonywane metodą RT-PCR w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, a także pięciu innych laboratoriach z naszego województwa. W celu sprawnego przeprowadzenia badań na terenie Województwa Podkarpackiego przygotowano 121 punktów wymazowych, zapewniono 24 zespoły wymazowe i 19 zespołów WOT.

Organizacja badań we wszystkich punktach poboru w Powiecie Niżańskim odbywać się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem, który zamieszczamy poniżej.

Osoba badana otrzyma pisemną informację, jeśli wynik będzie pozytywny, pracownik zostanie skierowany na izolację, następnie rozpocznie się dochodzenie epidemiologiczne w celu ustalenia osób mających kontakt z osobą zakażoną.

Harmonogram badań przesiewowych nauczycieli i personelu niepedagogicznego dla szkół powiatu niżańskiego