grafika poglądowa

W minionym 2020 roku Powiat Niżański wraz z Województwem Podkarpackim w dalszym ciągu realizował projekt p.n. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu w powiecie niżańskim wynosi 8.462.866,50 zł.

W roku ubiegłym w ramach projektu wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gmin Krzeszów i Ulanów, zakupiono sprzęt komputerowy oraz poligraficzny. Ponadto utworzono geoportal powiatu niżańskiego, posiadający adres: http://powiat-nisko.geoportal2.pl/. Geoportal umożliwia przeglądanie, pobieranie i udostępnianie materiałów geodezyjnych.

Utworzono e-usługi dla zwykłego obywatela oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wykonawców prac geodezyjnych, rzeczoznawców majątkowych, komorników, prowadzenia internetowych narad koordynacyjnych ZUD,a także udzielanie informacji dla Gmin i instytucji publicznych.

Dzięki projektowi Powiat Niżański w 2020 roku zapewnił mieszkańcom nowe udogodnienie. Teraz zaledwie kilkanaście minut trwa procedura pozyskania mapy z powiatowego zasobu geodezyjnego.

Wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu, dzięki uruchomieniu platformy do składania wniosków na zakup dokumentów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, między innymi mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz wypisów z rejestru gruntów i budynków. Poprzez uruchomienie systemu osoba posiadająca grunty na terenie Powiatu Niżańskiego, nie musi już osobiście stawiać się w urzędzie. To wygodne i praktyczne udogodnienie, które w czasie pandemii nabiera szczególnego znaczenia. Tak, jak do tej pory, wszystkie formalności można załatwić bezpośrednio, pojawiając się w urzędzie. W 2020 roku pojawiła się jeszcze możliwość skorzystania z drogi elektronicznej.

Dotychczas procedura załatwienia spraw była czasochłonna. Petent osobiście musiał pojawić w urzędzie, aby np. złożyć wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów lub mapy, a dokumenty te były wystawiane w formie papierowej. Od czerwca bieżącego roku na Geoportalu Powiatu Niżańskiego wdrożyliśmy e-usługi, dzięki którym petent może załatwić swoją sprawę bez wychodzenia z domu.

Geoportal stanowi element składowy koncepcji budowy elektronicznej administracji. Spełnia także europejskie wymogi budowy eGovernment i jest wyrazem najnowszych dążeń w dziedzinie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.