Zdjęcie Pana Starosty wraz z Burmistrzem Ulanowa z Posłem Rafałem Weberem i Burmistrzem Stalowej Woli

W dniu 1 marca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów Stanisława Garbacza, odbyło się spotkanie poświęcone planom utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej „San-Tanew” wraz z budową terminala przeładunkowego w miejscowości Huta Deręgowska, w Gminie Ulanów.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie Wacław Piędel, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Marek Kamola, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Piotr Mróz oraz Prezes Zarządu CARGOTOR Sp. z o.o. Andrzej Sokolewicz.

Podczas spotkania dyskutowano o możliwościach utworzenia terenów inwestycyjnych na terenie planowanej do powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej „San-Tanew” w okolicach Huty Deręgowskiej w Gminie Ulanów i o możliwościach budowy w tym miejscu terminala przeładunkowego, który zlokalizowany byłby właśnie na tym terenie. Tematem rozmów były też działania niezbędne do podjęcia realizacji planowanych zamierzeń i trudności z tym związane.

Po powitaniu przez Starostę, w temat spotkania wprowadził zebranych Burmistrz Stanisław Garbacz, który omówił zamierzenia inwestycyjne oraz plany dotyczące Specjalnej Strefy Ekonomicznej „San-Tanew”. Jednym z głównych tematów była koncepcja budowy terminala przeładunkowego, który zlokalizowany ma być w miejscowości Huta Deręgowska w Gminie Ulanów.

Starosta Niżański Robert Bednarz, podkreślił atrybuty lokalizacji Strefy, tj.: bliskość dróg S19 i S74, planowane docelowo powstanie dwóch węzłów „Zdziary” i „Zapacz”, szeroki i zwykły tor oraz istniejąca infrastruktura drogowa, w tym m.in. droga powiatowa w kierunku na Zdziary. Na szczególną uwagę zasługuje krzyżowanie się strategicznych szlaków komunikacyjnych, tj. zbiegu dróg ekspresowych S19 i S74, linii kolejowej LHS oraz linii kolejowej relacji Zamość – Rozwadów. Podkreślił również ważność usytuowania w tym miejscu terenów inwestycyjnych, które pozwolą w przyszłości na lokalizowanie podmiotów, które będą zainteresowane inwestowaniem w tym rejonie.

Wicemimister Infrastruktury Rafał Weber, Poseł na Sejm RP, jak zawsze przyjazny Ziemi Niżańskiej i wspierający Powiat oraz Gminy w podejmowanych przez nich działaniach, przedstawił informacje w zakresie możliwości pozyskania środków na realizację tego typu przedsięwzięć, w tym możliwości otrzymania dofinansowania na przygotowanie terenów inwestycyjnych. Zwrócił uwagę na możliwości dofinansowania, jakie będą płynąć z Krajowego Programu Odbudowy oraz perspektywę pozyskania środków unijnych.

Podkreślono, że priorytetem w tej kwestii jest współpraca między samorządami na rzecz rozwoju tej części regionu oraz potrzeba wzajemnego uzupełniania się. Istotnie znaczenie ma lokalizacja planowanej do powstania Strefy, która będzie korzystna również dla Stalowej Woli i Powiatu Stalowowolskiego, bowiem niesie określone korzyści, co zauważalne jest zwiększonym zainteresowaniem wskazywaną lokalizacją oraz wskazywanymi terenami, przez potencjalnych inwestorów.

Istotne znaczenie ma współpraca między samorządem a Lasami Państwowymi, w zakresie zamiany gruntów.

Obecny na spotkaniu Prezes Zarządu CARGOTOR Sp. z o.o. Andrzej Sokolewicz zwrócił uwagę na poważną skalę przedsięwzięcia, pod kątem finansowym, inżynieryjnym, logistycznym a nawet geopolitycznym. Podkreślił również trudności związane z realizacją tego typu przedsięwzięć.

Podsumowując – planowana Specjalna Strefa Ekonomiczna „San-Tanew” i terminal przeładunkowy, będą w przyszłości szansą na rozwój działających lokalnie przedsiębiorstw oraz narzędziem pobudzającym nowe inwestycje, a co za tym idzie, tworzenie się wielu miejsc pracy dla mieszkańców Powiatu Niżańskiego i nie tylko.

Zdjęcie ze spotkania

Zdjęcie ze spotkania nr 2