Wszystkim Paniom składam

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu,

spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności

w życiu zawodowym i osobistym. 

Starosta Niżański

Robert Bednarz

Nisko, dnia 8 marca 2021 r.