Drukuj
grafika

Pod koniec marca 2021 r. podczas konferencji Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber poinformował o wynikach trzeciego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki przyznane w ramach tego naboru stanowią kwotę 1,65 mld zł.

Przypomnijmy, że część z tych środków, w wysokości 6,7 mln zł, trafi także do Powiatu Niżańskiego. Środki z rządowego programu otrzymają:

- Gmina i Miasto Nisko - 4 mln zł przeznaczy na przebudowę i kompleksową termomodernizację budynku po byłym gimnazjum w Nisku na potrzeby Dziennego Domu Seniora dla osób starszych, niesamodzielnych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób wykluczonych społecznie i ubogich;

- Gmina Jeżowe - 1 mln zł przeznaczy na rozbudowę oraz przebudowę drogi wojewódzkiej nr 861 relacji Bojanów-Kopki w miejscowościach Sójkowa, Jata i Jeżowe, polegającą na budowie ścieżki rowerowej o szerokości 2,50 m, z której będą korzystać piesi;

- Gmina Harasiuki - na przebudowę wielofunkcyjnego budynku w Hucie Krzeszowskiej na Gminne Centrum Kultury, bibliotekę, aptekę oraz pomieszczenia użyteczności publicznej pozyskała 0,5 mln zł;

- Gmina Jarocin - na rozbudowę i przebudowę budynku poszkolnego w Zdziarach wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej otrzymała 0,5 mln zł;

- Gmina Krzeszów - 200 tys. zł wsparcia przekaże na gruntowny remont budynku remizy OSP w Krzeszowie.

Gratuluję włodarzom Gmin otrzymanych środków finansowych oraz życzę powodzenia podczas realizacji zadań. Jest to pomoc bardzo potrzebna dla jednostek samorządu terytorialnego i niezbędna w wykonaniu inwestycji, które podejmą władze lokalne – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.