Drukuj

Dnia 1 kwietnia 2021 r. odbył się Niżański Konwent Samorządowy w trybie zdalnym, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

W Konwencie udział wzięli wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego, p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Roman Ryznar, zastępca dyrektora ds. medycznych Monika Paczacz - Świderska, a także podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, OC w Starostwie Powiatowym w Nisku Michał Piędel.

Podczas Konwentu dyskutowano na temat organizacji punktów masowych szczepień (PMS). Zostały przedstawione podstawowe wytyczne do utworzenia PMS, m.in. w każdym powiecie powinny zostać utworzone co najmniej 2 PMS - jeden w oparciu o szpital węzłowy - drugi organizowany „od podstaw” (we współpracy z podmiotem wykonującym działalność leczniczą – PWDL, np. w domu kultury, namiotowy lub drive-thru).

Pan Roman Ryznar p.o. dyrektora SPZZOZ w Nisku, przedstawił funkcjonowanie obecnego punktu szczepień w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku. Od początku procesu wykonano około 2 500 szczepień. Wydajność punktu szczepień wynosi około 500 tygodniowo, czyli około 100 szczepień dziennie. Grupy osób zaszczepionych to: pracownicy medyczni, seniorzy, nauczyciele, służby mundurowe i osoby szczepione zgodnie z Narodowym Programem Szczepień (NPS).

W dalszej części Konwentu omówiono również funkcjonowanie niżańskiego Szpitala w czasie pandemii SARS-CoV-2 oraz potrzeby sprzętowe Szpitala.

Ponadto dyrektor Ryznar poinformował o sytuacji sprzętowej dla pacjentów covidowych, zaś zastępca dyrektora SPZZOZ w Nisku Monika Pachacz - Świderska zwróciła się również z prośbą do władz samorządowych o propagowanie oddawania osocza dla chorych pacjentów covidowych przez mieszkańców.