grafika

Informujemy, że w Powiatowy Urząd Pracy w Nisku, w dniu 21 kwietnia 2021 roku, ogłosił nabór uzupełniający wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. 

Wsparcie ze środków KFS. będzie przyznawane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wnioski będą przyjmowane w okresie od dnia 5 maja 2021 r. do dnia 6 maja 2021 r. Wnioski złożone poza wskazanym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu. Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.

Szczegóły o naborze wniosków pod linkiem:

https://nisko.praca.gov.pl/-/7664307-ogloszenie-naboru-uzupelniajacego-wnioskow-z-kfs