Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego przyznał kolejne środki na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

Prawie 175 mln zł otrzyma Wojewoda Podkarpacki, który przeznaczy je na dofinansowanie 123 zadań drogowych, w ramach których planowane jest do budowy, przebudowy i remontu łącznie ponad 216 km dróg gminnych i powiatowych w Województwie Podkarpackim.

O środki w ramach RFRD, oprócz Powiatu, ubiegały się również Gminy należące do Powiatu Niżańskiego. Informację o otrzymanych dofinansowaniach, w dniu 22 kwietnia 2021 roku, podczas wideokonferencji, przekazał Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber: 

Z  wielką radością, ale również wdzięcznością, mogę przekazać dobrą informację o pozyskanych środkach na realizację zadań w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie całej Polski, w tym także Podkarpacia. To bardzo cenne i ważne, że samorządy w trudnych czasach pandemii mogą liczyć na wsparcie płynące z rządu – mówił Wiceminister.

Dofinansowanie w wysokości 4 472 501 zł otrzymał Powiat Niżański oraz 6 345 622,58 zł otrzymały Gminy z Powiatu Niżańskiego, w tym:

  • Gmina Nisko – na budowę drogi gminnej pomiędzy ul. Reymonta i ul. Głowackiego w Nisku wraz z budową oświetlenia drogowego pozyskała dofinansowanie 1 057 364 zł,
  • Gmina Jeżowe pozyskała środki w wysokości 3 325 655,82 zł – na budowę dróg gminnych publicznych: w Jeżowem Centrum I i II, w Cholewianej Górze oraz w Groblach,
  • Gmina Harasiuki – na budowę drogi gminnej na osiedlu Sieraków łączącą drogę powiatową nr 1069R z drogą wojewódzką nr 858 otrzymała 241 483 zł,
  • Gmina i Miasto Ulanów – uzyskała dofinansowanie w wysokości 404 567 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Bukowina oraz przebudowę drogi na dz. ewid. nr 522 i przebudowę drogi na dz. ewid. nr 1250/2 w miejscowości Bieliny,
  • Gmina Krzeszów otrzymała 230 462 zł – na remont dróg gminnych w miejscowości Krzeszów, ul. Kościelna na dz. 741/2, 740, ul. Sadowa nr dz. 745, 744,
  • Gmina Jarocin otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 086 090,76 zł – na remonty dróg w miejscowościach Wasile-Łoza, Szwedy-Sędziaki-rz.Bukowa i Szwedy–Madeje.

Pomimo rozdysponowania przez rząd środków na poszczególne inwestycje drogowe, które będą realizowane w 2021 roku, należy podkreślić, że są jeszcze inne zadania, które znalazły się na liście rezerwowej. Kilka z oczekujących inicjatyw dotyczy inwestycji w Powiecie Niżańskim i w naszych Gminach.

Cieszy fakt, że Gminom z terenu Powiatu Niżańskiego udało się pozyskać tak znaczące środki na przebudowę lokalnej infrastruktury drogowej. Dzięki temu na naszych drogach pojawią się nowe, wygodniejsze i bezpieczniejsze warunki. W tym miejscu pragnę podziękować – Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi i Wojewodzie Podkarpackiej Ewie Leniart. Szczególne podziękowania składam również Wiceministrowi Infrastruktury Rafałowi Weberowi i Senator Janinie Sagatowskiej, którzy podejmowali i wciąż podejmują działania wspierające samorządy w dążeniu do pozyskania środków na poprawę infrastruktury drogowej – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (daw. Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej oraz bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. To program, dzięki któremu zmienia się na lepsze oblicze polskich dróg.

Program stanowi ogromny impuls rozwojowy dla regionów we wszystkich zakątkach Polski, w tym również Podkarpacia.