grafika

26 kwietnia 2021 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Zawodowcy - niżański program wspierania szkół zawodowych”.

Umowę podpisali: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i Naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Nisku Elżbieta Wilk.

Projekt jest dofinansowany w ramach konkursu nr RPPK. 9.04.00-IP.01-18-033/20 w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

Warto podkreślić, że wniosek złożony przez Powiat Niżański uzyskał drugą co do wielkości kwotę dofinansowania – najwyższą wśród złożonych wniosków. Jego wartość wynosi 2 735 869,90 zł, w tym dofinansowanie 2 462 282,90 zł, co stanowi 90% wartości projektu.

- To największy projekt, który w ostatnim czasie będzie realizowany dla szkół zawodowych z Powiatu Niżańskiego. Jestem przekonany, że wzmocni potencjał szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat, a także uatrakcyjni ofertę edukacyjną  - podkreśla Starosta Niżański Robert Bednarz.

W ramach projektu realizowane zostaną zakupy wyposażenia, kursy, doradztwo, wizyty w zakładach pracy, zajęcia na wyższych uczelniach, szkolenia i staże.

Projekt kierowany jest do uczniów z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół w Jeżowem, Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem i nauczycieli. Realizowany będzie od sierpnia 2021 do września 2023 roku.