grafika

16 kwietnia 2021 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbył się etap okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Szkoła była organizatorem eliminacji okręgowych Okręgu Podkarpackiego i Okręgu Podkarpackiego Północnego.

Do komitetu organizacyjnego wpłynęły prace uczniów ze szkół: RCEZ w Nisku, Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. Prace z Okręgu Podkarpackiego zgłosiły szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im J. Słowackiego w Przemyślu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha w Jarosławiu oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.

We wszystkich kategoriach Olimpiady: Pomysł ekologiczny, Pomoc dydaktyczna, Usprawnienia softwarowo - techniczne, Pomysł techniczny, zostały złożone prace uczniów RCEZ w Nisku. Opiekunem naukowym prac jest Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel i nauczyciel przedmiotów zawodowych w RCEZ Marian Chrapko. Wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

1) pomysł ekologiczny:

  • miejsce I przyznano za pracę pt. „Recyrkulacja wody ściekowej celem odzyskania energii w budynkach użyteczności publicznej”, której autorem jest  Szymon Składowski z I Liceum Ogólnokształcące im J. Słowackiego w Przemyślu,
  • miejsce II za  „Nakrętkowy pożeracz. Bezkosztowy wytwórca materiału do drukarki 3D” otrzymali Rajmund Dejnaka i Adrian Przybylski z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha  w Jarosławiu,

2) pomoc dydaktyczna:

  • miejsce I otrzymali uczniowie Barbara Krupa, Kacper Nowosiad i Bartosz Neścior z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha w Jarosławiu za pracę pt. „Stanowisko do badania przepływomierzy i map – sensorów TPS3”,
  • miejsce II przyznano autorom pracy „Mobilne Stanowisko dydaktyczne do analizy zachowań cząstek elementarnych” Przemysławowi Kinasz i Grzegorzowi Mazur z I Liceum Ogólnokształcącego im J. Słowackiego w Przemyślu,

3) usprawnienie softwarowo – techniczne:

  • miejsce I otrzymali Eryk Maśkiewicz, Hubert Misiąg i Michał Pędziński, autorzy pracy pt. „BeeApp – Pasieka na miarę XXI wieku/Inteligentny dom dla pszczół” z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha w Jarosławiu,

 

4) pomysł techniczny:

  • miejsce I za „Innowacyjny czytnik odległości, kolorów i natężenia światła dla osób niewidomych” zdobyli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu w składzie Grzegorz Mazur i Przemysław Kinasz,
  • miejsce II zajęli Mateusz Żuk, Mateusz Skupień i Łukasz Pytlowany z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha  w Jarosławiu, którzy są autorami pracy pt. „Autonomiczny pies przewodnik – asystent osób starszych i niewidomych”,
  • miejsce III zdobyli Jakub Płoch i Szymon Wójcik, uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie za pracę „Uniwersalne podejście do tworzenia instrukcji napraw w rozszerzonej rzeczywistości”.

Uczestnicy Olimpiady, którzy zajęli I i II miejsce otrzymują tytuł finalisty. Tytuł ten uprawnia do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem MEN) oraz przyjęcie na uczelnie techniczne.

W ocenianiu prac brane są pod uwagę kryteria ujęte w regulaminie OOTiW : twórczy charakter rozwiązania, usprawnienia, wyrażające się nowością, oryginalnością, pomysłowością i stopniem samodzielności autora (-ów);   wartości użytkowe przeprowadzonych badań lub dokonanego rozwiązania, rodzaj i wielkość efektów technicznych, techniczno – organizacyjnych, ekonomicznych i innych, wynikających z zastosowania i upowszechnienia rozwiązania (usprawnienia);   stopień nowości, zastosowanych nowych technik badawczych, bądź technik wytwarzania.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości ma na celu zainteresowanie młodzieży problematyką innowacyjności oraz poszerzaniu wiedzy w tym obszarze.

Tekst: RCEZ w Nisku