Drukuj
grafika

Dożynki,  to nie tylko to, co widzieli Państwo na ulicach Rudnika nad Sanem  - barwny korowód oraz występy zespołów czy też prezentacje Gminnych reprezentantów na płycie stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To również praca szeregu osób, którym należą się słowa uznania i wdzięczności za przygotowanie tej wspaniałej uroczystości.

Za uświetnienie i przyjęcie roli Starosty i Starościny Dożynek dziękuję Państwu Marii i Adamowi Piela z Przędzela.

Dziękuję Gospodarzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemarowi Grochowskiemu, Zastępcy Dariuszowi Świcie oraz pracownikom Urzędu.

Dziękuje Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem Annie Straub oraz wszystkim zaangażowanym osobom z domu kultury.

Dziękuję również Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Piotrowi Potockiemu i jego pracownikom.

Nie mogę również pominąć Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń, Strażaków, funkcjonariuszy Policji oraz zespołu ratowników medycznych obsługujących karetkę pogotowia

Pragnę wspomnieć również o pracownikach Starostwa Powiatowego w Nisku. Dziękując im za ich doświadczenie i zaangażowanie, które było widoczne podczas całej uroczystości.

Na koniec, dziękuję Towarzystwu Miłośników Ziemi Rudnickiej, w szczególności Prezesowi Małgorzacie Sztaba – Cholewa, którzy wzięli na siebie ciężar odpowiedzialności za współorganizację tej uroczystości.

Całość organizacji nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, przedsiębiorców, firm i osób fizycznych. Do naszych Sponsorów skierowane zostaną indywidualne, szczególne podziękowania.

 

Starosta Niżański

 Robert Bednarz