Drukuj

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Nisku, w dniu 14 września 2021 roku ogłosił kolejne nabory wniosków.

Szczegóły pod linkami:

  1. Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi:

https://nisko.praca.gov.pl/-/15994811-ogloszenie-o-przystapieniu-do-realizacji-programu-aktywizacji-zawodowej-bezrobotnych-zamieszkalych-na-wsi

  1. Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia:

https://nisko.praca.gov.pl/-/15994895-ogloszenie-o-przystapieniu-do-realizacji-programu-aktywizacji-zawodowej-bezrobotnych-w-regionach-wysokiego-bezrobocia

  1. Nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej:

https://nisko.praca.gov.pl/-/15995443-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-z-funduszu-pracy-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej

  1. Nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego:

https://nisko.praca.gov.pl/-/15995482-nabor-wnioskow-o-refundacje-z-funduszu-pracy-kosztow-doposazenia-wyposazenia-stanowiska-pracy-dla-skierowanego-bezrobotnego

  1. Nabór wniosków o zorganizowanie stażu:

https://nisko.praca.gov.pl/-/15996328-nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu