Drukuj

W dniach 16-17 września 2021 roku, w Wiśle, odbyło się XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich (ZPP), podczas którego Starosta Niżański Robert Bednarz odebrał z rąk Prezesa ZPP Andrzeja Płonki, statuetkę i dyplom za zajęcie 8. miejsca w skali całego kraju, w Rankingu ZPP za 2020 rok, w kategorii powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców.

Powiat Niżański, po raz czwarty raz z rzędu, znalazł się w czołowej 15 najaktywniejszych powiatów, w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin przeprowadzanym przez ZPP, w kategorii Powiatów do 120 tys. mieszkańców, w której sklasyfikowano ponad 150 powiatów z całej Polski.

Rok 2020, pomimo trudnej sytuacji epidemicznej spowodowanej pandemią koronawirusa, był kolejnym dobrym rokiem dla Powiatu Niżańskiego. Realizacja zaplanowanych zadań była możliwa dzięki sprawnemu działaniu Zarządu i Rady Powiatu Niżańskiego, Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu. Podejmowano wspólne działania, które przyczyniły się do pozyskiwania środków na realizację zadań. Nie byłyby one możliwe, gdyby nie gotowość i zaangażowanie w realizację zadań Powiatu wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego, dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży oraz osób i instytucji, z którymi Powiat współpracował. Wszystkie te czynniki wpłynęły na to, że Powiat Niżański zajął wysokie 8 miejsce w organizowanym przez ZPP Rankingu Powiatów i uzyskał tytuł „Laureat Rankingu Powiatów 2020”.

Ranking ZPP prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Ranking to jedyne w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcie, zarządzane na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu „Dobry Polski Samorząd”. Ranking trwa przez cały rok. Okolicznościowe statuetki oraz dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich.

Samorządy sklasyfikowane w rankingu, oceniają eksperci ZPP według wielu kryteriów, zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne.

- Wszystkich nas, jako samorządowców, cieszy fakt, że działania podejmowane przez władze Powiatu Niżańskiego przynoszą pozytywne rezultaty, czego efektem jest uplasowanie się, już po raz czwarty, w pierwszej „12” Powiatów w kategorii od 60 do120 tys. mieszkańców, w organizowanym przez ZPP Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin. Pokazaliśmy, że pomimo trwania pandemii koronawirusa, rok 2020 był udanym okresem dla naszego Powiatu. To wszystko stało się możliwe dzięki sprawnemu zarządzaniu i skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych władz Powiatu, oraz dzięki zaangażowaniu pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, którym w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za zaangażowanie i pracę dla naszej małej ojczyzny. Nie sposób tnie wspomnieć tutaj o bardzo dobrej współpracy z samorządami naszych gmin, dzięki której nasz Powiat pięknieje i coraz bardziej zmienia swoje oblicze – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Warto przypomnieć uzyskane dotychczas przez Powiat Niżański lokaty w Rankingu: za 2019 rok - 6. miejsce, za rok 2018 - 3. miejsce oraz za 2017 rok - 12. mejsce.

Na uwagę zasługuje również fakt, że Powiat Niżański okazał się najlepszy w swojej kategorii spośród innych, uczestniczących w rankingu powiatów z Województwa Podkarpackiego. Sąsiedni Powiat Stalowowolski uplasował się na miejscu 12.

- Naszym sąsiadom, na czele ze Starostą Stalowowolskim Panem Januszem Zarzecznym, gratulujemy wysokiej 12-tej pozycji i życzymy kolejnych wysokich lokat w Rankingu - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Zwycięzcą rankingu za 2020 r. w kategorii powiatów do 120 tysięcy mieszkańców został Powiat Słupski.

Zdjęcia: SP w Nisku, www.zpp.pl