Drukuj

W piątek, 17 września br., w Warszawie, odbyło się wydarzenie o nazwie „IDEATHON 2021 – kuźnia NGO”. Miało ono formę praktycznego warsztatu, na który zgłosiło się około 200 zespołów z całej Polski. Spośród nich, organizatorzy zaprosili 40 drużyn, które wyróżniały się najlepszym i najbardziej przemyślanym pomysłem na stworzenie własnej organizacji społecznej. Jednym z zaproszonych zespołów była drużyna RCEZ Nisko w składzie: Wiktoria Kaput, Amelia Rychel, Jakub Bis, Aleksander Kardasz, Wiktor Maziarz i Jakub Pelic.

Celem wydarzenia było wprowadzenie młodzieży w świat organizacji pozarządowych przez praktyczną naukę kompleksowego planowania działań własnej organizacji. Zespoły pracowały w ramach czterech ścieżek tematycznych: ekologia, aktywizm i polityka, charytatywna/pomocowa, edukacyjna/kulturalna/sportowa. W tygodniu poprzedzającym wydarzenie, codziennie rozwiązywali jedno zadanie online, przygotowujące do udziału w wydarzeniu. Dzień spotkania w Warszawie był czasem 6-godzinnej pracy nad całościowym opracowaniem swojego projektu. Zespołom pomagali mentorzy, eksperci z największych organizacji w Polsce oraz samorządowcy i grantodawcy. Po zakończonej pracy, uczestnicy prezentowali swoje plany na forum wydarzenia.

Jak mówią uczestnicy warsztatów „był to dla nas niezwykle cenny czas, który nauczył nas tego, w jaki sposób możemy wpływać na kształt naszej społeczności. Młodzi mają ogromną siłę, mają głos i chcą, żeby nasz kraj ciągle zmieniał się na lepsze.”

Wolontariuszom z RCEZ gratulujemy sukcesu!

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku