Drukuj
zdjęcie

Dnia 29 września 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku odbył się Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

Na zaproszenie Starosty w konwencie uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli: Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, Naczelnik Wydziału Transportu Katarzyna Wieprzęć, przedstawiciele PKS w Stalowej Woli: Prezes Zarządu Tadeusz Bąk, Kierownik Działu Przewozów i Marketingu Kazimierz Kopacz, a także inspektor w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Nisku Dawid Święcicki.

Podczas Konwentu dyskutowano na temat przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze Powiatu Niżańskiego. Omówiono kilka znaczących kwestii z punktu widzenia samorządów Powiatu Niżańskiego. Przedstawiciele organizatora przewozów, którym na podstawie zawartego porozumienia jest Powiat Stalowowolski, mówili o roli transportu zbiorowego w przestrzeni publicznej oraz konieczności świadczenia przewozów w celu zapewnienia podstawowych potrzeb mieszkańców Powiatu.

Podczas spotkania podkreślano również rolę funkcjonowania Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, dzięki któremu pozyskano środki niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania oraz dostępności transportu autobusowego na obszarze Powiatu Niżańskiego i Powiatu Stalowowolskiego. Celem obrad było wypracowanie modelu współpracy samorządów Powiatu Niżańskiego z Powiatem Stalowowolskim na płaszczyźnie organizacyjnej i finansowej.

Ponadto, na Konwencie została poruszona tematyka szczepień przeciw SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Niżańskiego, omówiono działania, jakie zostaną podjęte w zakresie organizacji i promocji szczepień.

Przedmiotem obrad Konwentu była również dyskusja na temat promocji Powiatu Niżańskiego i gmin z terenu Powiatu. Starosta poinformował uczestników spotkania o podjęciu współpracy ze Stowarzyszeniem „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach, które skutecznie aplikowało o środki w ramach dwóch projektów: Promocja graficzna Powiatu Niżańskiego oraz Promocja multimedialna Powiatu Niżańskiego. W ramach projektu Promocja multimedialna Powiatu Niżańskiego, powstał 15 minutowy film, zrealizowany przy pomocy obrazów rysowanych piaskiem, który został wyświetlony uczestnikom Konwentu. Powiat Niżański aktywnie współpracował przy obu projektach, a ich realizacja ma na celu wsparcie i promocję turystyki na terenie Powiatu Niżańskiego.

Dyskutowano również nad innymi ważnymi sprawami dotyczącymi rozwoju i promocji Powiatu Niżańskiego i należących do niego gmin.

zdjęcie