Drukuj
grafika poglądowa

Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym wykonywane przez Powiat Niżański w zakresie gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. w Starostwie Powiatowym w Nisku realizuje Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, kierowany przez Naczelnika Wydziału – Krzysztofa Zalewskiego.

W ramach realizowanych w 2020 roku zadań:

- Dziękuję wszystkim Pracownikom Wydziału za zaangażowanie, życzliwość i sumienność w realizację zadań, w wielu ważnych obszarach, jak ochrona środowiska, geologia i górnictwo, łowiectwo, leśnictwo, ochrona przyrody, gospodarka odpadami czy rybactwo śródlądowe. W ubiegłym roku realizacja zadań była tym bardziej trudna, ponieważ wykonywali swoje obowiązki w czasie pandemii, w sytuacji nałożonych ograniczeń i w reżimie sanitarnym – mówi Naczelnik Wydziału Krzysztof Zalewski.