zdjęcie

Powiat Niżański od lat wspiera organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Doceniając działalność organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnych, również i w tym roku, Zarząd Powiatu Niżańskiego wyszedł z inicjatywą wsparcia ich działań w obszarze kultury, kultury fizycznej, działań związanych z ochroną przeciwpożarową oraz promocją.

Od kwietnia organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły wziąć udział w otwartym konkursie ofert na wsparcie w realizacji zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury, kultury fizycznej, działań związanych z ochroną przeciwpożarową oraz promocją Powiatu Niżańskiego.

Na realizację zadań z tego zakresu Powiat Niżański przeznaczył środki w wysokości 200 tys. zł. Koszt realizacji jednego zadania to kwota od 4 tys. zł do 10 tys. zł. Zainteresowanie organizacji pozarządowych było niemałe, bowiem złożonych zostało 26 ofert.

Największą popularnością cieszyło się zadanie w obszarze upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie działań na rzecz mieszkańców Powiatu Niżańskiego w zakresie aktywności ruchowej oraz realizacji przedsięwzięć i wydarzeń sportowych.

Komisja konkursowa, wybrana Uchwałą Nr 61/2022 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r., wyłoniła podmioty, które spełniały kryteria oceny formalnej i merytorycznej.

Nad całością prac Komisji Konkursowej czuwała Przewodnicząca Komisji Pani Anna Orzoł – Naczelnik Wydziału Edukacji Spraw Społecznych i Promocji.

Dotację otrzymało 21 podmiotów:

Podmiot otrzymujący dotację

Zadanie zgłoszone do dofinansowania

Kwota otrzymanej dotacji

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem

„Niżański rodzinny rajd rowerowy”

10.000 zł

Klub Sportowy Sparta Jeżowe

„Organizacja cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży”

10.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Rudniku nad Sanem

Piłka nożna i szachy sposobem na rekreację i wypoczynek

10.000 zł

Koło Gospodyń Wiejskich Borowiczanki w Harasiukach

Harasiuckie Wesele –Kultura Powiatu Niżańskiego”

10.000 zł

Koło Gospodyń Wiejskich Bukowina

Cud nad Sanem – niżańskie drogi do Niepodległej”

10.000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej

Nasze małe ojczyzny”.

10.000 zł

Koło Gospodyń Wiejskich „Nowosielczanki” w Nowosielcu

„Na ludową nutę”.

10.000 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku nad Sanem

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Recertyfikacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP z terenu powiatu niżańskiego

10.000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Racławice

„Spotkania sąsiedzkie”

10.000 zł

Krzeszowskie Stowarzyszenie Oświatowe

Pierwszej pomocy udzielamy –
o zdrowie wspólnie dbamy”

9.978 zł

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Nisko

Szkolenie dzieci w dyscyplinie piłka nożna”

9.000 zł

Katolicki Klub Sportowy Milenium Bieliny

„Wakacje na sportowo”

9.000 zł

Stowarzyszenie „Bieliny wieś nad Sanem”

„Jesteśmy aktywni, ćwiczymy spryt i umysł”

9.000 zł

Klub Piłkarski Tanew Wólka Tanewska

„Organizowanie treningów
i turniejów dla dzieci z powiatu niżańskiego”

8.500 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowie

„Treningi piłkarskie, bramkarskie, turnieje piłkarskie”

8.500 zł

Uczniowski Klub Sportowy Aktywne Jeżowe

„Sport od małego, to zdrowie na całego”

8.000 zł

Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Rudnik nad Sanem

„Trening od „A” do „Z”, czyli od Aktywności do Zdrowia w Powiecie Niżańskim”

8.000 zł

Stowarzyszenie Ludowe Zespół Sportowy Zdziary

Cykl treningów dla dzieci
i młodzieży w Zdziarach”

8.000 zł

Bractwo Św. Jakuba w Ulanowie

Potencjał odwiecznego szlaku Św. Jakuba jako promocja powiatu niżańskiego

7 500 zł

Miejsko-Gminny Klub Sportowy Retman Ulanów

„Memoriał Przemysława Pikuły”

6.500 zł

Bractwo Flisackie p.w. Św. Barbary w Ulanowie

. „Z flisakami przez powiat niżański”

6.000 zł

- Działania zaprezentowane w ofertach mają istotny wpływ na wzbogacenie kultury, propagowanie zdrowego stylu życia i różnorodne działania promocyjne. Chciałbym wszystkim podziękować za przyczynianie się do rozwoju lokalnej społeczności, ale również Powiatu Niżańskiego. Przedstawione inicjatywy to doskonała szansa do rozwoju. Cieszę się, że tak licznie państwo wzięliście udział w naszej inwestycji - to inwestycja na przyszłość. Zaprezentowane działania przyczynią się do rozkwitu naszego Powiatu i naszych Gmin poprzez rozwój niżańskich wsi - mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.