Obchodzony 26 lipca – dzień rozpoczęcia „Akcji Burza” na Podkarpaciu, decyzją Ministra Obrony Narodowej, został ustanowiony, jako oficjalne święto żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego.

Podczas uroczystego apelu, który odbył się w tym dniu przed budynkiem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, władze samorządowe Powiatu Niżańskiego reprezentował Wicestarosta Niżański Adam Mach, który na ręce płk Michała Małyski – Dowódcy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej przekazał list z życzeniami i podziękowaniami w uznaniu za trud i pełną poświęcenia służbę na rzecz obronności i porządku publicznego, od Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza.

W uroczystości udział wzięła m.in. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, która odczytała list skierowany do uczestników uroczystości przez Premiera Mateusza Morawieckiego oraz podziękowała żołnierzom za to, że od 5 lat istnienia tej formacji są zawsze gotowi do służby państwu polskiemu i jego obywatelom, zarówno w czasie epidemii, jak i wojny na Ukrainie.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również licznie zebrani podkarpaccy parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych oraz mieszkańcy województwa.

Uroczystość zakończył piknik rodzinny, z takimi atrakcjami jak: pokaz dynamiczny z użyciem środków pozoracji pola walki, wystawa pojazdów historycznych, animacje i zabawy dla dzieci oraz pokaz sprzętu i uzbrojenia.

Zdjęcia: https://rzeszow.uw.gov.pl/