W miejscowości Bukowina, 1 sierpnia br., odbyło się uroczyste oddanie do użytku, wykonanej w ramach drugiego etapu inwestycji pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory i przebudową drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska”.

Koszt robót budowalnych wykonanych na odcinku drogi Bukowina – Ryczki wyniósł 2 861 772,68 zł, z czego 60%, tj. 1 717 063 zł stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zaś 1 144 709,68 zł to środki własne Powiatu Niżańskiego oraz Gmin: Krzeszów, Harasiuki, Ulanów i Nadleśnictwa Rudnik. 

Zakres drugiego etapu zadania obejmował budowę drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki o długości 2,8 km. Wykonawcą zadania była Firma Strabag Sp. z o.o.

 –  Budowa drogi w Bukowinie połączyła ze sobą trzy gminy: Ulanów, Krzeszów oraz Harasiuki. Dla mieszkańców tych gmin a zwłaszcza mieszkańców wsi Ryczki oraz wsi Hucisko stanowi ona najkrótsze połączenie do większych aglomeracji takich jak Nisko czy Stalowa Wola.  Cieszę się bardzo z faktu, że udało nam się pozyskać środki na realizację tej jakże ważnej inwestycji – mówił Starosta Niżański Rober Bednarz, dodając na koniec – Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w prace nad realizacją tego zadania, a szczególne słowa podziękowania składam na ręce Wiceministra Infrastruktury Pana Rafała Webera, za okazywane wsparcie i pomoc we wskazywaniu możliwości pozyskania środków dla naszego Powiatu.

- Gratuluję Panie Starosto tych inwestycji. Pan bardzo mocno walczył o to, żeby były przeprowadzane. Robił Pan, co mógł, żeby pozyskać środki finansowe. 60 % wartości tych zadań to środki z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe 40 % to montaż samorządowy – środki z Powiatu, Miasta i Gminy Ulanów, z Gminy Harasiuki i Gminy Krzeszów. Za to Panie Burmistrzu i Panowie Wójtowie serdecznie dziękuję, bo takie samorządy, które ze sobą współpracują, mogą zrealizować zdecydowanie więcej niż w pojedynkę - mówił Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.

Warto przypomnieć, że końcem roku 2021 odebrano I etap inwestycji, który swoim zakresem obejmował przebudowę drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory na odcinku 5,310 km oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska o dł. 907mb, na łączną wartość 4 971 016,45 zł, z czego 60 % to dofinansowanie z RFRD.

Łącznie wartość przebudowanej drogi to kwota 7 832 789,13 zł.

W poniedziałkowym wydarzeniu udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Radni Powiatu Niżańskiego: Magdalena Hasiak, Wiesław Kasperek, Roman Pokora, Gabriel Waliłko i Karol Wołoszyn, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Lach, pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku: Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga, Agnieszka Nikolas i Marek Dec, przedstawiciele Wykonawcy – firmy Strabag: Maciej Łukaszek i Iwona Wołoszyn oraz Sołtys Wsi Bukowina Andrzej Bieńko.

Zdjęcia: www.sztafeta.pl - Karolina Gryń (zdjęcia do wykorzystania tylko przez Starostwo Powiatowe w Nisku) i Starostwo Powiatowe w Nisku