zdjęcie

Dnia 6 września 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko, podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś w m. Hucisko”.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa.

Koszt zadania wyniesie 659 289,96 zł. Zadanie w całości sfinansowane zostanie ze środków własnych Powiatu Niżańskiego.

Realizacja inwestycji, w ramach której przebudowany zostanie prawie 1 km drogi, zmianie ulegną elementy geometryczne i konstrukcyjne drogi, m.in. wykonane zostaną pobocza, przepusty oraz zmieni się oznakowanie, potrwa od września do grudnia br.