Grafika

9 września br. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan obchodziła jubileusz 25-lecia. W uroczystości, zorganizowanej w zespole zamkowo-parkowym w Baranowie Sandomierskim udział wzięli niżańscy samorządowcy, w tym Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz oraz Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniew Kotuła. Starosta złożył na ręce Dyrektora Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu Tomasza Miśko pamiątkowy grawerton oraz przekazał serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za podejmowane przedsięwzięcia na rzecz wzrostu aktywności gospodarczej w regionie. 

Podczas uroczystej Gali wręczone zostały Jubileuszowe nagrody TSSE Euro-Park Wisłosan. Otrzymali je przedsiębiorcy i samorządowcy, w tym m.in. Jubileuszową nagrodę za „Działania na rzecz rozwoju gospodarczego obszaru TSSE" odebrał Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Poseł na Sejm RP.

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała 9 września 1997 roku. Zajmuje obszar 1,9 hektara na terenach województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, podlaskiego oraz lubelskiego. Obecnie w jej ramach działa 273 przedsiębiorstw, które stanowią 67% sektora MŚP, a 68% firm to także kapitał polski.

Dzięki Strefie 33 920 osób znalazło zatrudnienie.

TSSE wybudowała 11 hal produkcyjno-magazynowych dla inwestorów o łącznej powierzchni 55 000 metrów kwadratowych.