Grafika

18 września br. odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru z okazji Jubileuszu 55 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie. Inauguracją uroczystości była Msza Święta, która odbyła się w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, strażacy OSP z terenu Powiatu Niżańskiego oraz lokalni mieszkańcy. Powiat Niżański na uroczystościach reprezentował Starosta Niżański Robert Bednarz i Radny Rady Powiatu Niżańskiego Tomasz Kozak.

Po Mszy Św. zgromadzeni przejechali pod remizę w Starym Narcie, gdzie odbywały się główne uroczystości. Po przedstawieniu krótkiego rysu historycznego OSP ze Starego Nartu, nastąpiła najważniejsza część – uroczyste poświęcenie i przekazanie sztandaru strażakom oraz poświęcenie nowo wybudowanej kapliczka Świętego Floriana.

Sztandar jest uhonorowaniem jednostki, docenieniem jej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Jest również niezaprzeczalnym dowodem strażackiej postawy, sumiennej pracy oraz wysokiej sprawności i gotowości operacyjnej. Strażacy niejednokrotnie z narażeniem siebie na niebezpieczeństwo, niosą pomoc bliźnim, żyjąc zgodnie z wyższymi wartościami, których symbolem jest nowy sztandar i widniejący na nim napis: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Po głównej części programu dokonano wręczenia odznaczeń zasłużonym strażakom.  Uroczystości zakończyły wystąpienia zaproszonych gości. Starosta Niżański Robert Bednarz złożył Druhom Strażakom okolicznościowy grawerton i życzenia – „Nadany dzisiaj sztandar, jako znak Waszej działalności, niech gromadzi wokół siebie Strażaków, ich rodziny, niech przynosi szczęście i daje nadzieję. Sztandar jest wyrazem szacunku, uznania i zaufania społecznego. Życzę Wam, abyście pod nowym sztandarem, szli zawsze drogą bezinteresownej i ofiarnej służby drugiemu człowiekowi i Bogu.”

Zdjęcia: Jan Zybura, www.jezowe.pl