Wydział Architektury i Budownictwa

z siedzibą przy ul. 3-go Maja 32C

Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej dla terenu:

G i M Nisko: pok. nr 6, tel. (0-15) 84 15 429, (0-15) 84 15 407 w. 213

G i M Rudnik, G. Krzeszów: pok. nr 5, tel. (0-15) 84 15 407 w. 212

G i M Ulanów, G. Jeżowe: pok. nr 5, tel. (0-15) 84 15 407 w. 212

G. Harasiuki, G. Jarocin: pok. nr 4, tel. (0-15) 84 15 407 w. 211

 

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę B-1 (formularz do pobrania B-1)

Informacje uzupełniające do wniosku B-4 (formularz do pobrania B-4) wymagane w przypadku gdy wniosek składa więcej niż jeden inwestor lub ustanowiono więcej niż jednego pełnomocnika

Miejsce złożenia dokumentu

Biuro Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2

 

Opłaty

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nisko, Plac Wolności 14 lub na konto Urzędu Gminy i Miasta Nisko nr 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001.

Opłaty skarbowe

  • od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł
  • od pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) - 17 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

  • jednostki budżetowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

  • zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
  • zezwolenia, pełnomocnictwa w sprawach nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

Termin i załatwianie

Termin załatwienia sprawy

do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy

decyzja administracyjna.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

art. 28, art. 32 ust. 1, art.33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i 3 i art. 82 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.)
art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz pliki

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (B-1)

- B1.pdf

Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę (B-4)

- B4.pdf