W dniu 9 czerwca odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie „Stwarzamy szanse rozwoju”, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Jednym z gości honorowych Konferencji był Starosta Niżański Robert Bednarz. Podczas swojego wystąpienia Starosta przedstawił szkoły prowadzone przez Powiat Niżański, podkreślił rolę pozyskanych środków finansowych na realizacje projektu „Zawodowcy - niżański program wspierania szkół zawodowych”. Jednocześnie poinformował o szeregu inwestycji, remontów, doposażeniu w nowe pracownie każdej ze szkół. Podsumowując wystąpienie, Starosta zaprosił wszystkich uczniów klas 8 do kontynuowania nauki szkołach ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Niżański.

Program Konferencji obejmował tematy: „Uczenie i doskonalenie stwarzające szanse rozwoju. Nowości i trendy edukacyjne PCEN”, „Wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w ramach doradztwa metodycznego PCEN”, „Podkarpacki Certyfikat Edukacyjny”, „Podkarpacka Akademia Innowacji Pedagogicznej”, „Nowe kierunki polityki oświatowej państwa- Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”.

- Każda możliwość wymiany informacji dotyczącej polityki oświatowej, nawet w formie on-line, daje możliwość z jednej strony pokazania tego, co dzieje się w naszych szkołach, przedstawienia dobrych, sprawdzonych praktyk, a z drugiej stronny zapoznania się z pomysłami i działaniami innych organów prowadzących – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.