aparat medyczny

Szpital Powiatowy im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Nisku otrzymał z różnych źródeł, tj. od instytucji, samorządów i od osób fizycznych, pomoc finansową i rzeczową na walkę z koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19.

Pozyskane środki finansowe umożliwiły zakup sprzętu medycznego niezbędnego do podjęcia walki z pandemią.

SPZZOZ w Nisku wsparły samorządy gminne kwotą ponad 172 tys. zł. Swoją pomoc okazały:

  • Gmina i Miasto Nisko – 34.941,60 zł, z których zakupiono pulsoksymetr, aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej HFNC oraz poduszki i koce;
  • Gmina Jeżowe – 20.981,52 zł, dzięki którym zakupiono prowadnicę światłowodową giętką Shikani A i wideolaryngoskop iS3-L;
  • Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem – 30 tys. zł, dzięki którym dofinansowano zakup aparatu do dializ multiFiltratePRO i sfinansowano zakup sprzętu ochrony osobistej pacjentów oraz personelu (rękawiczki);
  • Gmina Krzeszów, przekazując pompy strzykawkowe o wartości 15.336 zł;
  • Gmina Harasiuki – 30 tys. zł na zakup zamgławiacza SV do fumigacyjnej dezynfekcji oraz płynu HyPro Technical;
  • Gmina i Miasto Ulanów – 41.542 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu do dializ multiFiltratePRO, zakup pulsoksymetru Masimo ze stacją dokującą oraz aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenowej HFNC.

- W imieniu pacjentów i pracowników SPZZOZ w Nisku serdecznie dziękujemy za ten dar. W tym trudnym okresie pandemii koronawirusa okazaliście Państwo całej społeczności Szpitala zrozumienie i wsparcie, dające nam siłę do dalszej pracy i wiarę w dobro, którego doświadczyliśmy. Z serca wszystkim dziękujemy – napisała Dyrekcja Szpitala na stronie internetowej SPZZOZ w Nisku.

Podziękowania dla samorządów gminnych na ręce Burmistrzów i Wójtów składa także Starosta Niżański Robert Bednarz, wyrażając wdzięczność za chęć ofiarowania pomocy finansowej Szpitalowi w Nisku: – Dziękuję za Waszą ofiarność i za to, że właściwe funkcjonowanie SPZZOZ w Nisku w tych trudnych czasach, nie jest Wam obojętne. Dzięki otrzymanej pomocy udało się sfinalizować zakup niezbędnego sprzętu do walki z koronawirusem.

Zdjęcia: SPZZOZ w Nisku