Zdjęcie z podpisania umowy

26 października 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Nisku, podpisano umowę na realizację zadania pn. „Bus dla DPS w Jeżowem”.

Umowę zawartą ze Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów z siedzibą w Konstancin Jeziorna, podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach.

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON  w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Łączna wartość zadania wynosi 137.485 tys. zł, a dofinansowanie stanowi kwota 88 tys. zł.

Dzięki nowemu pojazdowi, dostosowanemu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, podopieczni DPS-u w Jeżowem będą mieć zapewniony bezpieczny i komfortowy transport.

Na terenie Jeżowego Zgromadzenie Sióstr od Aniołów funkcjonuje od 2014 roku. Wspólnota w Jeżowem prowadzi nie tylko Dom Pomocy Społecznej, ale również Przedszkole przeznaczone dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.

Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 30 listopada 2020 r.

budynek DPS