W dniach 12 – 14 października 2020 roku, po raz kolejny, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, rodzice uczniów uczęszczających do placówki uczestniczyli w warsztatach z zakresu PECS. Odbyły się dwa szkolenia: „Nauczanie 9 kluczowych umiejętności porozumiewania się” oraz „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami”.

Szkolenia zorganizowane zostały przez  Powiat Niżański/ Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.. W trakcie trzydniowego spotkania, utrwalane były podstawowe wiadomości dotyczące komunikacji funkcjonalnej, omówione zostały złożone problemy komunikacyjne oraz sposoby rozwijania umiejętności kluczowych takich jak: prośba o wzmocnienie, o pomoc, o przerwę, akceptacja, odmowa, reakcja na odroczenie, zmiana aktywności, wykonywanie poleceń i podążanie za planem dnia. W części dotyczącej sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, rodzice zdobyli i poszerzyli wiedzę o tym, jak identyfikować zachowania, które wymagają interwencji, w jaki sposób zmniejszać częstość zachowań kontekstowo niepoprawnych,  co zrobić, aby wzmacnianie poprawnych zachowań było skuteczne.

Szkolenia prowadziły: Pani Magdalena Kaźmierczak - Dyrektor Kliniczny Pyramid Educational Consultants of Poland oraz Pani Aneta Widulińska- Superwizor PECS. Spotkania prowadzone były zarówno w formie szkoleniowej, jak i konsultacyjnej. Rodzice mieli możliwość na bieżąco zadawać pytania, dzielić się problemami i wątpliwościami związanymi z rozwojem komunikacji u swoich dzieci. Dzięki temu, szkolenia miały wymiar praktyczny,
a ich uczestnicy, uzyskali odpowiedzi na pytania: Dlaczego moje dziecko zachowuje się  w specyficzny sposób?, „Jak mogę mu pomóc?

Rodzice biorący udział w szkoleniach, na co dzień opiekują się dziećmi nieposiadającymi umiejętności porozumiewania się z otoczeniem i sygnalizowania swoich potrzeb w sposób werbalny. Po pierwszym szkoleniu z zakresu PECS, zaczęli wprowadzać kolejne fazy metody w środowisku domowym. W trakcie obecnych szkoleń,  opowiadali o postępach, jakie poczyniły ich dzieci, podawali i konsultowali konkretne przykłady, uzyskali porady i wskazówki dotyczące pracy nad umiejętnościami komunikacyjnymi swoich pociech. Wiele treści przekazywanych przez prowadzących szkolenia, było zobrazowanych konkretnymi przykładami. Rodzice wykazali się ogromnym zainteresowaniem prezentacjami, filmami instruktażowymi oraz opisywanymi przykładami z zajęć. Uczestnicy, poprzez ćwiczenia praktyczne, ugruntowali zdobytą podczas szkoleń wiedzę.

Uczestniczący w szkoleniach rodzice, skierowali słowa podziękowania dla Pana Starosty Roberta Bednarza za pozyskanie środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów. Dziękują za realne wsparcie ich rodzin oraz za pamięć i troskę
o los ich dzieci. Są przekonani, iż bez wsparcia Powiatu Niżańskiego nie mogliby pozwolić sobie na udział w szkoleniach, dzięki którym nabyli umiejętności radzenia sobie z zachowaniami trudnymi ich dzieci oraz mogli kontynuować wprowadzony u ich pociech  systemem komunikacji PECS.

 

mgr Edyta Gołębiowska - Koordynator Jednolitego Systemu Komunikacji w SOSW

mgr Katarzyna Kasprowicz - Członek Zespołu Zadaniowego w SOSW

 

Resortowy Program Ministra Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego