zdjęcie drogi

Dnia 13 listopada br. odbył się odbiór zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Cholewiana Góra, dz. o nr ewid. 205/2”, wykonanego przez Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa.  

W ramach zadania zmodernizowano odcinek drogi o dł. 250 mb i wykonano pobocza o szer. 0,5 m.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła: 68.344,95 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie ze środków budżetu województwa, stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

W odbiorze zadania udział wzięli: Wicestarosta Adam Mach, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu Agnieszka Nikolas oraz przedstawiciel Przedsiębiorstwa Drogowego Grzegorz Parobek.  

Modernizacja drogi poprawi warunki dojazdu rolników m.in. do swoich pól, łąk i gruntów leśnych.