zdjęcie

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku od sierpnia br. realizowało projekt pn. „Wspólnie dla Niepodległej – Bitwa Warszawska”. Projekt był dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 - Program Dotacyjny „Koalicje dla Niepodległej – #wiktoria 1920″ we współpracy ze Stowarzyszeniem Niżańskie Centrum Rozwoju.

W ramach zadania zaplanowano i zrealizowano działania, których celem było poszerzenie i ugruntowanie wiedzy historycznej na temat dróg prowadzących Polskę do odzyskania niepodległości, rozwijanie zainteresowań i pasji uczniowskich związanych z historią oraz kształtowanie szacunku wobec dokonań przeszłych pokoleń.

Dla uczniów RCEZ oraz szkół podstawowych został przygotowany dwuetapowy Konkurs Wiedzy o Bitwie Warszawskiej w formie online, rajd historyczny do Komarowa dla finalistów konkursu oraz wystawa tematyczna „Bitwa Warszawska. Lata dwudzieste, lata trzydzieste w Nisku i okolicach”. Wystawa obejmuje materiały historyczne na temat wojny polsko-bolszewickiej, bitwy pod Komarowem, a także historii Niska. Obecnie szkoła pracuje w systemie zdalnego nauczania spowodowanego pandemią COVID.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym nauczyciele historii opowiadają o kształtowaniu się granic II Rzeczypospolitej, wojnie polsko – bolszewickiej i Bitwie Warszawskiej, militariach zgromadzonych na wystawie oraz literaturze dotyczącej tej tematyki. Zespół projektowy tworzyli: Aleksandra Oleksy, Grażyna Suchecka, Alicja Świder, Roman Podgórski, Anna Brak, Konrad Krzyżak i Tomasz Sudoł.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, do którego link znajduje się poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=7he2FbAr_J4

Więcej zdjęć z etapów realizacji projektu można obejrzeć na stronie wnioskodawcy Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” http://www.stowarzyszeniencr.pl/