zdjęcie

W dniu 9 grudnia br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, na konferencji prasowej zorganizowanej w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, podsumował zakończenie kolejnego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, informując o wysokości środków przeznaczonych dla Powiatu Niżańskiego oraz samorządów gminnych i miejskich.

Organizatorem konferencji był Wiceminister Rafał Weber, zaś gospodarzem Starosta Niżański Robert Bednarz. Udział w niej wzięli Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Z-ca Wójta Gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, przedstawiciele mediów lokalnych oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku.

Program ma na celu głównie wspieranie rozwoju we wszystkich regionach Polski, podczas walki z ekonomicznymi skutkami koronawirusa. Jest to bezzwrotne wsparcie dla samorządów, których przychody uległy zmniejszeniu w wyniku pandemii. W ramach kolejnej już transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o środki na konkretne inwestycje.

Konferencję rozpoczął Starosta Niżański Robert Bednarz, który przywitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber - Mogłoby się wydawać, że koronawirus będzie hamować polskie inwestycje z racji trudnej sytuacji ekonomicznej. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego chce, aby inwestycje były siłą napędową rozwoju całego kraju i małych ojczyzn, dlatego powstał Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Jesteśmy tutaj, aby poinformować opinię publiczną o środkach finansowych, które trafią do Powiatu Niżańskiego oraz Gmin do niego należących. Całkowita wartość tej kwoty, która spłynie do jednostek samorządu terytorialnego to 19 mln zł – wyjaśniał podczas spotkania. 

Dzięki programowi Powiat Niżański otrzymał 6,5 mln zł. na rozpoczęcie realizacji dwóch zadań, tj. zagospodarowania na potrzeby Starostwa Powiatowego budynku po dawnym Areszcie Śledczym w Nisku oraz zagospodarowania budynku po byłym Liceum Ogólnokształcących na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

Środki z rządowego programu zostaną przekazane również Gminom z terenu Powiatu:

-  Gmina Jeżowe 5 mln zł przeznaczy na  budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami do budynków mieszkalnych w miejscowości Krzywdy w gm. Jeżowe oraz  Łętownia w gm. Nowa Sarzyna;

- Gmina Harasiuki 2 mln zł otrzymała na budowę sieci kanalizacji  w miejscowościach Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, PCB Harasiuki wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki –Huta Krzeszowska;

- Gmina Krzeszów na rozbudowę skrzyżowania drogi woj. nr 863 z droga pow. nr 1069R i gminną 102423R w Krzeszowie pozyskała 2 mln zł;

- Gmina i Miasto Ulanów na remont dworu w Bielinach wraz z odnową podworskiego parku oraz poprawę stanu Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego „Błękitny San” w Ulanowie otrzymała 2 mln zł;

- Gmina Jarocin 1 mln zł przeznaczy na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy;

- Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem 500 tys. zł wsparcia przekaże na budowę remizy OSP w Rudniku nad Sanem.

Starosta Niżański Robert Bednarz pogratulował włodarzom Gmin otrzymanych środków finansowych oraz życzył powodzenia podczas realizacji zadań. Podziękował również Wiceministrowi za pomoc, jaką kieruje w stronę Powiatu Niżańskiego. – Dziękuję za Pana zaangażowanie w sprawy Powiatu, nieustanne wsparcie i aprobatę dla naszych działań – mówił Starosta Niżański.

Powiat Niżański wraz z samorządami, w związku dwukrotnym udziałem w programie otrzymał łącznie blisko 36 mln zł. wsparcia finansowego zachęcającego do dynamicznego rozwoju.