21 grudnia 2020 roku odebrano zrealizowaną inwestycję pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych powiatu niżańskiego”.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki projektowi Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych powiatu niżańskiego w ramach programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”, który został dofinansowany w 2020 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 158.925,16 zł, z czego 100.000,00 zł stanowi dofinansowanie z programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”, 45.051,07 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 13.874,09 zł  to środki własne Powiatu Niżańskiego.

Dzięki otrzymanym środkom zmodernizowano trzy przejścia dla pieszych w pobliżu szkół podstawowych  w Jarocinie, Cholewianej Górze i Bystrem, które zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo dzieci, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców tych miejscowości.

- Dokonaliśmy przebudowy połączonej z modernizacją trzech przejść dla pieszych. Inwestycje te przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w miejscach, które są szczególnie ważne z punktu widzenia dzieci i młodzieży, ponieważ znajdują się przy szkołach, w miejscach narażonych na zagrożenia. Teraz miejsca te są odpowiednio oznakowane, a dzięki sygnalizacjom świetlnym, również zauważalne z dalszej odległości. Poprzez tego typu działania chcemy w szczególności zwiększać bezpieczeństwo na terenie Powiatu Niżańskiego. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji zadania oraz biorącym w nim aktywny udział  – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Na ręce uczestniczących w odbiorach przedstawicieli samorządów uczniowskich z 3 szkół podstawowych – z Jarocina, Cholewianej Góry i Bystrego, przekazano dla uczniów tych szkół, zakupione w ramach projektu materiały i gadżety odblaskowe, które poprawiają bezpieczeństwo na drodze.    

Udział w uroczystych odbiorach inwestycji wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, dyrekcja i uczniowie szkół przy których są zlokalizowane przejścia dla pieszych, przedstawiciele Gmin i Sołectw, pracownicy Starosta Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.