zdjęcie podpisania umowy

W dniu 16 lipca 2020 roku w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Rzeszowie, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz, podpisali umowy na dofinansowanie projektów ze środków PFRON, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B i G. Ze strony PFRON umowę podpisali Maciej Szymański – Pełnomocnik PFRON, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie i Małgorzata Magdoń – Pełnomocnik PFRON.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpatrzył pozytywnie projekty dotyczące złożonych wniosków, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, przyznając dofinansowanie dla Powiatu Niżańskiego w kwocie 352.801 zł na realizację projektów w obszarach B, F i G.

Przekazane przez PFRON środki zostaną przeznaczone przez Powiat Niżański na zadania:

  • w obszarze B (kwota dofinansowania: 170.801 zł):
  • „Winda osobowa wewnętrzna 4-ro przystankowa z szybem samonośnym panoramicznym dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (dofinansowanie: 150.000 zł),
  • „Wykonanie windy osobowej elektrycznej 4-ro przystankowej z szybem samonośnym panoramicznym dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku” (dofinansowanie: 120.801 zł);
  • w obszarze G: „Praca dla niepełnosprawnych w Powiecie Niżańskim” – kwota dofinansowania 80.000 zł oraz 2.000 zł na obsługę zadania.

Ponadto, za pośrednictwem Powiatu Niżańskiego, dofinansowanie na realizację projektów w wysokości 239.602,27 zł otrzymają:

  • z obszaru B – kwotę 75.602,27 zł, z czego:
  • Gmina i Miasto Ulanów na budowę platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych połączoną z przebudową schodów zewnętrznych przy skrzydle Zespołu Szkół w Ulanowie (dofinansowanie: 38.758,31 zł),
  • Gmina Harasiuki na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy (dofinansowanie: 35.000 zł) oraz na obsługę programu: 1.843,96 zł;
  • z obszaru F – 164.000 zł, CARITAS Diecezji Sandomierskiej na modernizację WTZ w Rudniku nad Sanem (160.000 zł) oraz na obsługę projektu z obszaru F (4.000 zł).

Łącznie do Powiatu Niżańskiego trafi 592.403,27 zł.

- Dofinansowanie ze środków PFRON umożliwi realizację ważnych inwestycji, m.in. usuwających bariery architektoniczne i komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych, poprzez dostosowanie obiektów dydaktycznych i użyteczności publicznej do swobodnego i bezproblemowego korzystania przez te osoby oraz funkcjonowania ich w środowisku szkolnym i społecznym – mówi Starosta Robert Bednarz.