zdjęcie

28 września 2020 roku przy Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, zostało odebrane zadanie pn. „Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem”. Udział w nim wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku Nad Sanem Edward Wołoszyn i wykonawca inwestycji Krzysztof Majowicz z firmy BUD-MAJ z Jeżowego.

Łączny koszt inwestycji pn. „Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 opiewa na kwotę 55,000 zł. W ramach dofinansowania Powiat Niżański otrzymał wsparcie finansowe z Województwa Podkarpackiego w wysokości 31 815,00 zł.

- Wniosek, dzięki któremu powstało kolejne miejsce aktywności lokalnej w Powiecie Niżańskim został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym pracującym przy realizacji tego zadania. Gratuluję i życzę, aby to miejsce służyło społeczności Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ale przede wszystkim społeczności szkolnej – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Dzięki inwestycji wykonano altanę o konstrukcji drewnianej oraz dojścia o nawierzchni z kostki betonowej. Miejsce aktywności zostało wyposażone w elementy małej architektury: grill ogrodowy, ławki oraz kosz na śmieci.

Nowopowstałe miejsce aktywności lokalnej ma na celu zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej przy Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.