zdjęcie

5 października 2020 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, podpisano umowę na realizację projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych powiatu niżańskiego w ramach programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”. 

Umowę z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Anna Płeszka w Nisku podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach.

W ramach tego zadania na terenie Powiatu Niżańskiego zmodernizowane zostaną trzy przejścia dla pieszych: w ciągu drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Jarocin, w ciągu drogi powiatowej Nr 1086R Sójkowa – Pogorzałka – Dudziki w miejscowości Cholewiana Góra oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 1074R Krzeszów – Łazów w miejscowości Bystre. Projekt obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie chodników, a także zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych powiatu niżańskiego w ramach programu „Bezpieczne przejścia dla pieszych” zostanie dofinansowany w 2020 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 30 listopada bieżącego roku.

Tego samego dnia odbyło się również przekazanie placu budowy. Uczestniczyli w nim:  Wicestarosta Adam Mach, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Lach, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga, Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu Agnieszka Nikolas, Kierownik Budowy Jacek Cudziło i Inspektor w Zarządzie Dróg Powiatowych  Marek Dec.