Dnia 31 sierpnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Nisku, odbyło się uroczyste mianowanie nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański.

W tym roku mianowania otrzymało sześciu nauczycieli: troje ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, dwoje z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz jeden z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Każdy z nich zdał egzamin i otrzymał „Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego”.

Podkreślenia wymaga fakt, że zarówno sam egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, jak i późniejsze wręczenie aktów mianowania, z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-Cov-2, odbyło się w szczególnym reżimie sanitarnym tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników tego procesu.

Ślubowanie przed Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem złożyli nauczyciele z SOSW w Rudniku nad Sanem: Anna Bednarz, Marta Mierzwa, Agnieszka Witkowska, z RCEZ w Nisku: Beata Bednarz i Agata Czerepak, zaś z LO w Nisku: Joanna Łojek.

Po uroczystym wręczeniu Paniom aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i ślubowaniu, Starosta Niżański pogratulował awansu nowo mianowanym nauczycielom życząc sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w życiu prywatnym.

- Jesteśmy w pełni zadowoleni, że nasi nauczyciele zdobywają nowe kwalifikacje i kolejne stopnie awansu zawodowego. Zdobyta przez nich wiedza oraz codzienne doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą, z całą pewnością zaowocują przy pełnieniu ważnych zadań oświatowo-wychowawczych w naszych szkołach – mówi Starosta.

W dniach 10 – 12 sierpnia 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem odbyło się szkolenie z zakresu „PECS – Poziom 1”, dotyczące Systemu Komunikacji przez Wymianę Symboli. System ten został stworzony w odpowiedzi na problemy komunikacyjne zarówno osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jak i z innymi trudnościami w zakresie porozumiewania się.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Powiat Niżański/Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wzięło w nim udział piętnastu rodziców uczniów uczęszczających do SOSW w Rudniku nad Sanem. Rodzice ci, na co dzień sprawują opiekę nad dziećmi, które nie posiadają umiejętności porozumiewania się z otoczeniem oraz nie sygnalizują swoich potrzeb w sposób werbalny.

Szkolenie prowadziła Pani Magdalena Kaźmierczak – Dyrektor Kliniczny w Pyramid Educational Consultants of Poland. Podczas szkolenia i ćwiczeń praktycznych, rodzice poznali założenia teoretyczne i praktyczne metody PECS oraz kluczowe komponenty, niezbędne do tworzenia skutecznego środowiska edukacyjnego. Nauczyli się wprowadzania sześciu faz PECS, różnych strategii tworzenia okazji do komunikacji oraz poznali kryteria przejścia z PECS do innej metody komunikacji.

Przez to, że szkolenie miało zarówno formę teoretyczną, jak i praktyczną, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem rodziców. Przekładało się to na stuprocentową frekwencję, spontaniczne zadawanie pytań, kierowane do Prowadzącej szkolenie, dzielenie się problemami i doświadczeniami. Uczestnicy szkolenia mogli w atmosferze wsparcia i życzliwości wymieniać uwagi i spostrzeżenia, a także prosić o konkretne wskazówki do pracy nad umiejętnościami komunikacyjnymi swoich dzieci.

W opinii rodziców:

- „Szkolenie profesjonalnie przeprowadzone i na bardzo wysokim poziomie, filmy wideo przyczyniły się do lepszego i szybszego zrozumienia przeze mnie problemów z mową mojego dziecka”.

- „Jestem pod wrażeniem nie tylko samej metody, ale także empatycznego podejścia do mnie, jako rodzica dziecka niepełnosprawnego. Z pewnością wykorzystam zdobytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności, w pracy z moją pociechą”.

- „Ciekawe szkolenie. Już nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do domu i będę ćwiczyć z moim dzieckiem”.

Rodzice uczestniczący w szkoleniu z zakresu PECS kierują wyrazy wdzięczności i gorące podziękowania dla Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, za zaangażowanie i troskę o los ich dzieci. Mają świadomość, iż bez wsparcia Powiatu Niżańskiego nie mogliby uczestniczyć w szkoleniu, które pozwoli im świadomie kontynuować prowadzony przez terapeutów SOSW system komunikacji PECS. Jak podkreślili, z niecierpliwością czekają na drugi moduł szkolenia, który jest przewidziany na 15-17 września 2020 r.

Tekst: Edyta Gołębiowska – koordynator wdrażania PECS w SOSW, Marta Szczepańska – dyrektor SOSW w Rudniku nad Sanem

Zdjęcia: Paweł Lewko – nauczyciel SOSW w Rudniku nad Sanem