Tegoroczne – 22. Dożynki Powiatu Niżańskiego odbyły się w niedzielę 23 sierpnia, w Krzeszowie.

Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną, spowodowaną panującą pandemią koronawirusa, dożynki zorganizowane zostały w ograniczonym zakresie, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, obowiązujących w kraju, dotyczących zarówno zgromadzeń, jak i prowadzenia działalności kulturalnej.

Z konieczności, bardzo skromny program tegorocznego Święta Plonów obejmował w swej oprawie, prezentację wieńców dożynkowych przez grupy wieńcowe, zorganizowaną na placu kościelnym oraz odprawioną o godz. 15.00 w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie Mszę Św. dziękczynną za tegoroczne plony.

We Mszy Św. uczestniczyli organizatorzy Dożynek – Starosta Niżański Robert Bednarz i Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, grupy wieńcowe z wykonanymi przez siebie wieńcami, reprezentujące poszczególne gminy oraz zaproszeni goście, w tym m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu Powiatu Niżańskiego, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko i Rady Gminy Krzeszów Zbigniew Bąk, Radni Rady Powiatu Niżańskiego i Gminy Krzeszów.

Starosta Niżański Robert Bednarz, w imieniu władz samorządowych, powitał zebranych na 22. Dożynkach Powiatu Niżańskiego – Krzeszów 2020, w tym przedstawicieli rolników oraz delegacje wieńcowe.

W imieniu Parlamentarzystów wdzięczność rolnikom za ich codzienny trud wyraził Wiceminister Marcin Warchoł.

Listy okolicznościowe do organizatorów Dożynek podziękowaniami i życzeniami dla rolników przesłali Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Poseł na Sejm RP Rafał Weber.

Szczególne słowa podziękowań Starosta Robert Bednarz skierował do rolników: - „Dożynki są przede wszystkim Waszym świętem i to z Waszej trudnej i mozolnej pracy korzystamy wszyscy. Dzisiaj, w sposób szczególny, na Was kierujemy swój wzrok i słowa podziękowania, za całoroczną pracę, za Wasz wysiłek i zaangażowanie. W imieniu władz samorządowych Powiatu Niżańskiego, własnym oraz wszystkich mieszkańców Powiatu, z serca dziękuję za wspaniałe dary pracy Waszych rąk. Życzę Wam nieustającej satysfakcji z gospodarowania, wszelkiej pomyślności i dobrego zdrowia. Za wypieczony chleb, za Wasz trud i ciężką, niełatwą pracę – serdeczne Bóg zapłać!.”

Wykonane przez siebie wieńce dożynkowe, zaprezentowało dziewięć grup wieńcowych, reprezentujących wszystkie Gminy Powiatu Niżańskiego. Grupy wieńcowe uczestniczące w tegorocznych Dożynkach otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Oprawę artystyczną Święta Plonów zapewnił Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie.

Na zakończenie Dożynek podziękowania za ich organizację wyraził Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.

Odmienny charakter uroczystości nie pozwolił na przeprowadzenie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, oceniany przez komisję konkursową, dlatego został on przeniesiony do sieci. Konkurs w kategorii „Nagroda publiczności” odbędzie się na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Nisku.