Powiat Niżański zaprasza Mieszkańców Powiatu do wzięcia udziału w głosowaniu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy w kategorii „Nagroda Publiczności”. Wieńce, które biorą udział w Konkursie zostały wykonane przez Grupy Wieńcowe na „Dożynki Powiatu Niżańskiego - Krzeszów 2020”.

Celem Konkursu jest kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej, prezentacja bogactwa plonów, wkomponowanych w wieniec dożynkowy, promocja dorobku kulturowego polskiej wsi, rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową oraz promowanie twórczości o wysokich walorach artystycznych.

W Konkursie zostaną nagrodzone 3 grupy wieńcowe, których wieńce zdobędą największą liczbę punktów pod zdjęciem, liczonych na zasadzie: 1 lajk oraz komentarz = 1 punkt.

Konkurs trwa od 29 sierpnia do 6 września 2020 r.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Zapraszamy do głosowania na portalu fb