Powiat Niżański podpisał umowę z Województwem Podkarpackim o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 31 815,00 zł, na realizację operacji „Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem”, w dniu 26 sierpnia 2020 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę z wyłonionym Wykonawcą - Firmą BUD-MAJ Krzysztof Majowicz, Jeżowe 391A. Koszt zadania wynosi 55.000 zł brutto.

W ramach podpisanej umowy zostanie wykonana altana o konstrukcji drewnianej, dojścia o nawierzchni z kostki betonowej a miejsce aktywności wyposażone będzie w elementy małej architektury: grill ogrodowy, ławki oraz kosz na śmieci.

Utworzenie miejsca aktywności lokalnej ma na celu zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej przy Zespole Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.

Wniosek, dzięki któremu powstanie kolejne miejsce aktywności lokalnej w powiecie niżańskim, można było złożyć dzięki aktywności i za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.