zdjęcie jubileusz 75-lecia batalionu

O godzinie 11.00 4 września 2020 roku na placu apelowym niżańskiego garnizonu odbyła się uroczysta zbiórka rozpoczynająca obchody jubileuszu 75-lecia powstania 16 Tczewskiego Batalionu Saperów. Podczas apelu składano podziękowania, żołnierzom wręczono odznaczenia, a wyróżnieni goście otrzymali honorowe pamiątkowe ryngrafy, w tym m.in. Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrzowie Gminy i Miasta: Nisko i Ulanów – Stanisław Garbacz i Waldemar Ślusarczyk oraz Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka.

Następnie dowódca batalionu odebrał proporzec rozpoznawczy. Na ręce dowódcy batalionu ppłk Grzegorza Grobla przekazał go dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Dariusz Lewandowski. Odczytano także decyzję Ministra Obrony Narodowej o nadaniu 16. Tczewskiemu Batalionowi Saperów patrona, którym został płk Franciszek Niepokólczycki. Poświęcony mu obelisk odsłonili m.in. jego wnukowie.

75-lecie powstania Batalionu to wielkie wydarzenie. 16 Tczewski Batalion Saperów jest największym batalionem saperów w Polsce. Powstał on w roku 1945, zaś pod obecną nazwą funkcjonuje od roku 1992. Po upływie 60 lat stacjonowania w garnizonie Tczew, od 1 października 2011 roku batalion przedyslokował się do Niska. To tutaj realizuje głównie zadania, jakimi są podejmowanie czynności bojowych i reagowania kryzysowego, w tym oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz udział w likwidacji skutków klęsk ekologicznych i żywiołowych.

Powiat Niżański na uroczystościach upamiętniających powstanie 16 Tczewskiego Batalionu Saperów reprezentował Starosta Robert Bednarz, wyrażając swoje uznanie dla pracy batalionu, którą szanuje i docenia całe społeczeństwo. Aby upamiętnić to ważne wydarzenie, Starosta przekazał na ręce Dowódcy 16 Tczewskiego Batalionu Saperów – ppłk Grzegorza Grobla okolicznościowy grawerton.

- Ten wspaniały Jubileusz jest doskonałą okazją do podkreślenia bogatej historii Waszego Batalionu, która stanowi cenny przykład profesjonalizmu i skuteczności przy wykonywaniu ważnych zadań Wojska Polskiego. Dzięki funkcjonowaniu Waszej Jednostki w istotny sposób wzmacniany jest nie tylko potencjał obronny kraju, ale zwiększane jest również bezpieczeństwo wewnętrzne Powiatu Niżańskiego – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Z uwagi na trwającą epidemię, wyjątkowo podczas uroczystości nie odbyło się spotkanie integracyjne środowisk wojskowych i przedstawicieli służb mundurowych.

Całemu Batalionowi z okazji tak doniosłego jubileuszu, gratulując jednocześnie wielu lat odpowiedzialnej służby życzymy, by podejmowane działania przyczyniały się do realizacji marzeń. Niech Wasza misja będzie powodem do dumy i źródłem satysfakcji, ponieważ być żołnierzem – to brzmi dumnie!

Fot.: www.sztafeta.pl (zdjęcia do wykorzystania tylko na stronie Starostwa Powiatowego w Nisku)