W dniu 4 września 2020 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2, Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę z Wykonawcą zadania „Winda osobowa wewnętrzna 4-ro przystankowa z szybem samonośnym panoramicznym dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku”.

Umowa została zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjno Handlowym „OTECH” z Gorlic, które reprezentował Jan Czopar – Wiceprezes Zarządu.

Na realizację wymienionego zadania przeznaczono łączną kwotę w wysokości 334.355,68 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III”.

Po podpisaniu umowy nastąpiło przekazanie placu budowy.

Termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 30 listopada 2020 roku.