„Wakacje na wsi w obiektywie” – to tytuł konkursu organizowanego przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, który powstał z myślą o dzieciach i młodzieży klas od IV do VIII.

Konkurs ma na celu tworzenie wizerunku polskiej wsi, jako miejsca ciekawego przez cały rok, ukazywanie atrakcji turystycznych oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat rolnictwa, walorów naturalnych i dziedzictwa kulturowego wsi. Zainteresowani mogą nadsyłać swoje prace do dnia 30 września 2020 roku.

Dodatkowo PODR Boguchwała przedłużył konkurs do dnia 30 września 2020 roku pn. „Na bazarku w dzień targowy takie słyszy się rozmowy... - co produkt lokalny mówi o sobie?” Konkurs podzielono na trzy kategorie wiekowe: I grupa: przedszkolaki do 6 lat, II grupa: klasy 0 — III szkoły podstawowej, III grupa: klasy IV — VIII szkoły podstawowej.

Zadaniem konkursu jest promocja podkarpackiego e-bazarku, zachęcanie dzieci do czynnego zainteresowania się tematyką zdrowego żywienia, a także zainteresowanie najmłodszych tematyką produktu lokalnego. Dodatkowo ma na celu również popularyzowanie wiedzy na temat żywności ekologicznej, dotyczącej lokalnych wyrobów i jej znaczenia, rękodzieła i agroturystyki oraz rozbudzenie wrażliwości estetycznej, kształtowanie wyobraźni i rozwijanie samodzielności i kreatywności.

3 października 2020 roku, podczas Jesiennej Giełdy Ogrodniczej na scenie głównej przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbędzie się podsumowanie obu konkursów.

Zachęcamy do udziału.