Po raz drugi podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem uczestniczyli w projekcie pn. „Jazda konna z elementami hipoterapii II edycja”, który był realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” działającym przy SOSW.  

Zajęcia trwały od 4 września 2019 r. do 29 listopada 2019 r. W projekcie wzięło udział 30 uczestników z terenu Powiatu Niżańskiego, w wieku od 4 do 24 lat z różnymi niepełnosprawnościami. Na każdego uczestnika przypadało po 10 zajęć na koniu zrealizowanych w Ośrodku Jeździeckim i Hipoterapii „Equistro” w Wierzawicach.

Realizacja zajęć przyczyniła się do rozwoju zainteresowań, podwyższenia aktywności, rozładowania napięcia emocjonalnego, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a co za tym idzie przyczyniła się do zminimalizowania czasu spędzanego przez dzieci i młodzież przed komputerem, tabletem, telefonem czy przed telewizorem.

Miłą pamiątką i wspomnieniem przeżytych chwil stał się wydany kalendarz na 2020 rok z wizerunkiem każdego uczestników projektu.

Pomysł organizacji tego typu zajęć zrodził się z inicjatywy rodziców uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy widząc korzyści płynące z takiej formy rekreacji, niejednokrotnie zgłaszali taką potrzebę.

Całkowity koszt projektu wyniósł 32 771,00 zł, z czego 40% pokryto z wkładu własnego rodziców, w kwocie 12 608,40 zł. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” dofinansowało projekt w kwocie 500,00 zł. Pozostałą część kosztów dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 662,60 zł.

Koordynator projektu - Alicja Bronkiewicz