W dniu 17 grudnia 2019 r. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku windy osobowej wewnętrznej do transportu osób niepełnosprawnych w budynku przeznaczonym na potrzeby edukacyjne podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem – kolejnej zrealizowanej przez Powiat Niżański w tym Ośrodku inwestycji.

W uroczystości, oprócz podopiecznych, pracowników i dyrekcji rudnickiego SOSW, udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Dyrektor Oddziału PFRON w Rzeszowie Maciej Szymański.

Wykonawcą inwestycji była Firmę Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna z Tomaszowa Mazowieckiego. Budowa platformy, zrealizowana przez Powiat Niżański, była możliwa dzięki dofinansowaniu zadania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość zadania wyniosła 172.102,52 zł, w tym 86.051 zł stanowi dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.

Zakres zadania obejmował budowę i montaż windy wewnętrznej trzypoziomowej.

- Przekazanie budynku po byłym LO w Rudniku nad Sanem, na potrzeby SOSW, spowodowało zwiększenie bazy lokalowej Ośrodka, a budowa windy pozwoli niepełnosprawnym uczniom swobodnie przemieszczać się pomiędzy piętrami budynku. Dzięki zrealizowanemu zadaniu, poprzez zniesienie bariery architektonicznej, obiekt stał się funkcjonalny i co najistotniejsze, bardziej dostosowany do potrzeb kształcenia, wychowania, rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.