Dnia 30 grudnia odbyła się ostatnia w 2019 roku Sesja Rady Powiatu Niżańskiego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada zatwierdziła plany pracy na 2020 r.: Rady Powiatu Niżańskiego, Komisji Rewizyjnej oraz przyjęła plany pracy stałych Komisji.    

Ponadto Rada dokonała zmian w budżecie powiatu niżańskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2034.

Po zamknięciu obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli Radni Powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku oraz zaproszeni goście.

Po uroczystym powitaniu, krótkim podsumowaniu i podziękowaniu za pracę w roku 2019 oraz złożeniu życzeń noworocznych przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, w świąteczny nastrój wprowadziło zebranych wspólne zaśpiewanie kolędy i odczytanie fragmentu Pisma Świętego przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko.

Następnie Ksiądz Kanonik dr Kazimierz Hara – Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa w Nisku, po wspólnej modlitwie, pobłogosławił opłatki. Po tak uroczystym rozpoczęciu nastąpiło indywidualne składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem.