Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało Ranking Liderów Inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2016-2018 – jedno z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce –samorządy, które zaangażowały najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia mieszkańców.

W obecnym Rankingu analizie poddano lata 2016, 2017 i 2018. W obliczeniach brano pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne samorządów w przeliczeniu na 1 mieszkańca, a podstawą danych były statystyki Głównego Urzędu Statystycznego.

Z analizy tej wynika, że średnie wydatki inwestycyjne per capita (na osobę) w latach 2016-2018 w naszym powiecie wyniosły 237,15 zł. Dzięki uzyskanemu rezultatowi, w kategorii „Powiaty”, na 314 sklasyfikowanych powiatów z całej Polski, Powiat Niżański uplasował się na 55 miejscu.

Zaznaczyć należy, że zrealizowane w ostatnich dwóch latach przez Powiat Niżański m.in. inwestycje drogowe, inwestycje w infrastrukturę oświatową, zdrowotną, wykazują tendencję wzrostową w porównaniu do lat 2014-2016 (141,19 zł na osobę – miejsce 111) i 2015-2017 (168,43 zła na osobę – miejsce 81), co skutkuje coraz wyższą pozycją naszego Powiatu w kolejnych edycjach Rankingu wydatków inwestycyjnych. 

Ranking w obecnej formule prowadzony jest od kilku lat. Poprzedzał go ranking wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną, ale w 2013 roku zmieniona została jego formuła i przy obliczaniu wskaźników brane są pod uwagę wszystkie inwestycje samorządowe.

Kształtowanie się pozycji Powiatu Niżańskiego w poprzednich latach prezentuje poniższa tabela

 

Lata

Pozycja

Średnie wydatki inwestycyjne per capita w zł

2013-2014

91

153,01

2014-2016

111

141,19

2015-2017

81

168,43

2016-2018

55

237,15

i wykres:

- Bardzo się cieszę z miejsca naszego Powiatu w Rankingu wydatków inwestycyjnych „Wspólnoty”, które od roku 2014 wykazuje tendencję wzrostową. Cały czas mamy świadomość, że przed nami jest jeszcze wiele wyzwań i zadań, które trzeba zrealizować. Powiat Niżański jest od wielu lat ukierunkowany na inwestycje, które są finansowane zarówno z własnych środków jak również ze środków zewnętrznych. Należy tutaj zwrócić uwagę, na fakt, że Powiat wydatkuje także środki na utrzymanie i bieżące remonty, czy to dróg, czy infrastruktury oświatowej, w służbę zdrowia, itp., które są zaliczane do wydatków bieżących, a często są to duże pieniądze, nie są one jednak widoczne w rankingu. Najważniejsze dla nas jest to, że udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które miały istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej, jak również na podniesienie standardów opieki zdrowotnej i szkolnictwa na terenie Powiatu Niżańskiego. Było to możliwe dzięki sprawnej realizacji zadań przez pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, którym w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za zaangażowanie i pracę dla naszej małej ojczyzny – mówi Robert Bednarz Starosta Niżański.

 

Ranking dostępny:

 TUTAJ