W połowie grudnia 2019 r. powróciła do Niska grupa 4 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, kształcących się w zawodzie technik informatyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej, która przebywała od 17 listopada 2019 r. na praktykach zawodowych w Mallow, w ramach projektu „Europejskie mobilności szansą na sukces zawodowy” (Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe). Uczniowie realizowali uzgodnione programy staży w kilku firmach specjalizujących się w branży informatycznej i poligraficznej, zlokalizowanych w Mallow oraz Cork (Irlandia) Była to firma Mallow Printing Works działająca w branży poligraficznej od 60 lat. Posiada nowoczesne studio projektowe oraz wyposażoną w wysokiej jakości sprzęt salę produkcyjną, na której powstają różnego typu materiały i gadżety promocyjne i reklamowe. Uczniowie zajmowali się opracowywaniem projektów do wydruku oraz publikacji elektronicznej, a także obróbką półproduktów. Praktykanci w zawodzie technik informatyk odbywali staże w firmach Cash Connectors oraz IT Outlet, zlokalizowanych w Cork, drugim co do wielkości mieście w Irlandii. Uczestnicy projektu, w ramach swoich obowiązków, wykonywali zadania związane z naprawą komputerów stacjonarnych oraz laptopów, instalowaniem i konfigurowaniem systemów operacyjnych i różnego typu oprogramowania, tworzeniem baz danych.

Praca w środowisku międzynarodowym stanowi wyzwanie, ale jednocześnie niesie szereg korzyści, takich jak wzmacnianie poczucia przynależności do kultury europejskiej, przełamywanie uprzedzeń, budowanie samodzielności, doskonalenie umiejętności w zakresie języków obcych. Bardzo istotnym rezultatem jest również podniesienie samooceny, co jest zauważalne u wielu uczestników. Z rozmów przeprowadzonych z pracodawcami wynika, że uczniowie posiadają bardzo dobre kompetencje zawodowe oraz językowe. Wykazywali się gotowością do podejmowania wyzwań oraz nabywania nowych umiejętności. Pracodawcy wysoko ocenili jakość ich pracy.

Stażyści zwiedzali Irlandię, m.in. Cork oraz stolicę kraju, Dublin. Opiekę w czasie pobytu w Irlandii sprawowały: Grażyna Suchecka i Malwina Drzewi.

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku