W dniu 20 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Nisku Marty Ciosmak, podpisali umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu na częściowe pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem oraz aneks w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków PFRON, z Dyrektorem Caritas Diecezji Sandomierskiej ks. Bogusławem Pituchą, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem.

Dzięki podpisanym dokumentom, WTZ w Rudniku nad Sanem otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 1.252.570 zł, z czego 1.127.280 zł pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast kwota 125.290 zł jest wsparciem ze strony Powiatu Niżańskiego.

Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których uczestniczy 55 mieszkańców powiatu, jako placówka działająca na rzecz osób niepełnosprawnych, ma za zadanie przygotować uczestników do osiągnięcia odpowiednich kwalifikacji, które umożliwiają szkolenie zawodowe lub podjęcie pracy.

-Cieszę się, że Powiat Niżański po raz kolejny będzie wspierał w nadchodzącym roku działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, dzięki czemu osoby uczestniczące w terapii zajęciowej mogą w pełni realizować rehabilitację społeczną i zawodową” – dodaje Starosta Niżański Robert Bednarz.