Już po raz kolejny Powiat Niżański podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” na okres od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Wartość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 32.400 zł.

W ramach programu możliwe jest prowadzenie zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej, przez co osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia oraz tych, które jeszcze nie rozpoczęły uczestnictwa w warsztacie a chcą dążyć do utrzymania samodzielności i niezależności, a także kontynuować terapię w formie zajęć na terenie ośrodków. Zadania te będą realizowały Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem.